هنر-فلسفه

مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
فیلتر براساس ویژگی ها

هیدگر و هنر

70,000 تومان

حرمت شکنی ها

25,500 تومان

بدن تکه تکه شده

قطعه به مثابه استعاره‌‎ای از مدرنیته
25,000 تومان

به صحنه بردن فلسفه

فصل مشترک‌های تئاتر اجرا و فلسفه
48,000 تومان