نقد و تفسیر

مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
فیلتر براساس ویژگی ها

آنچه می ماند

گزیده‌ی سی شعر و شرح آن همراه گفتاری از مارتین هایدگر
35,000 تومان

سکونت شاعرانه

بیست و چهار شعر همراه تحریر سوم از نمایشنامه‌ی مرگ امپدوکس
35,000 تومان

چهار کوارتت

47,000 تومان

هرمنوتیک کتاب و سنت

فرآیند تفسیر روحی
50,000 تومان

جین آستین

14,000 تومان

دکارت

15,000 تومان

قدرت نوستالژی

درونمایه‌های نوستالژیک در آثار بهرام بیضایی
30,000 تومان