حقوق

مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
فیلتر براساس ویژگی ها

آرای‌ دیوان‌ عالی‌ کشور در امور حقوقی‌ ـ 1(صلاحیت‌، داوری‌، خسارات‌، امورحسبی‌، وقف‌، معامله‌ فضولی‌

فصول‌ کتاب‌ عبارتند از: 1. صلاحیت‌، 2. مقررات‌ داوری‌، 3. انواع‌ مطالبات‌، 4. تقسیم‌ ماترک‌ و مطالبه‌ سهم‌الارث‌ در امور حسبی‌، 5. وقف‌، 6. معامله‌ فضولی‌، 7. تهاتر، 8. غصب‌.
1,300 تومان

آرای‌ دیوان‌ عالی‌ کشور در امور حقوقی‌ ـ 3(قانون‌ تجارت‌، احوال‌ شخصیه‌، شناسنامه‌، ادله‌ اثبات‌ دعو

فصول‌ کتاب‌ عبارتند از: 1. قانون‌ تجارت‌، 2. احوال‌ شخصیه‌، 3. شناسنامه‌، 4. ادلّه‌ اثبات‌ دعوی‌، 5. احکام‌ حکومتی‌، 6. توقیف‌ عملیات‌ اجرایی‌ و ابطال‌ اجراییه‌. فصول‌ کتاب‌ عبارتند از: 1. قانون‌ تجارت‌، 2. احوال‌ شخصیه‌، 3. شناسنامه‌، 4. ادلّه‌ اثبات‌ دعوی‌، 5. احکام‌ حکومتی‌، 6. توقیف‌ عملیات‌ اجرایی‌ و ابطال‌ اجراییه‌. فصول‌ کتاب‌ عبارتند از: 1. قانون‌ تجارت‌، 2. احوال‌ شخصیه‌، 3. شناسنامه‌، 4. ادلّه‌ اثبات‌ دعوی‌، 5. احکام‌ حکومتی‌، 6. توقیف‌ عملیات‌ اجرایی‌ و ابطال‌ اجراییه‌.
1,200 تومان

آرای‌ دیوان‌ عالی‌ کشور در امور حقوقی‌ ـ2 (بیع‌، اجاره‌، شرکت‌، ودیعه‌، وکالت‌، صلح‌،رهن‌، هبه‌ و اخ

فصول‌ کتاب‌ عبارتند از: 1. بیع‌، 2. اجاره‌، 3. شرکت‌، 4. ودیعه‌، 5. وکالت‌، 6. صلح‌، 7. رهن‌، 8. هبه‌، 9. اخذ به‌ شفعه‌.
1,600 تومان

آموزش علم ثبت املاک

تاریخچه ثبت اسناد و املاک و چگونگی تدوین قوانین ثبت معمولاً در کتاب‌های مربوط به مسائل ثبت چند صفحه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد .
11,000 تومان

احوال‌ شخصیه‌(ترجمة‌ و تبیین‌ جزء دوم‌ الفقه‌ علی‌المذاهب‌ الخمسْ)

فصول‌ کتاب‌ عبارتند از: نکاح‌، طلاِ، وصایا، ارث‌، وقف‌، حجر،
2,600 تومان

اسناد و دعاوی‌ تجاری‌ در آرای دیوان‌ عالی‌ کشور (ج‌2)

برات‌ ـ سفته‌ ـ چک‌ ـ عملیات‌ تجاری‌ ـ ضمانت‌نامه‌ بانکی‌
2,500 تومان

اسناد و دعاوی‌ تجاری‌ در آرای دیوان‌ عالی‌ کشور (ج‌3)

صلاحیت‌ محاکم‌ ـ دفاتر بازرگانی‌ ـ بررسی‌ دلائل‌ ـ تأمین‌ خواسته‌ ضرر و زیان‌ مدعی‌ خصوصی‌ ـ تأمین‌ کیفری‌ ـ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ ـ هزینه‌ دادرسی‌ ـ مرور زمان‌
2,300 تومان

اسناد و دعاوی‌ تجاری‌در آرای دیوان‌ عالی‌ کشور (ج1)

تاریخچه‌ تأسیس‌ و تشکیل‌ دیوان‌ عالی‌ کشور ـ سیر تاریخی‌ و اهمیت‌ رویه‌ قضایی‌ ـ تاجر ـ شخصیت‌ حقوقی‌ ـ قائم‌ مقام‌ قانونی‌ ـ ثبت‌ علایم‌ ـ شرکت‌ها، ورشکستگی‌
2,200 تومان

التزامات‌ بایع‌ و مشتری (قبل‌ و بعد از تسلیم‌ مورد معامله‌)‌

فصول‌ کتاب‌ عبارتند از:تسلیم‌ مبیع‌،آثار ناشی‌ از عدم‌ تسلیم‌،آثار تسلیم‌ (قبض‌)،تضمین‌ ایمنی‌ مبیع‌،پرداخت‌ ثمن‌،تسلیم‌ مبیع‌ و تحمل‌ هزینه‌های‌ آن‌،آثار ناشی‌ از عدم‌ تأدیه‌،آثار ناشی‌ از تأدیه‌.
1,500 تومان

امور حسبی (غایب‌ مفقودالاثر)‌

فصول‌ کتاب‌ عبارتند از:کلیّات‌،وضع‌ حقوقی‌ غایب‌ پیش‌ از صدور، حکم‌ موت‌ فرضی‌ و آثار مالی‌ غیبت‌،حکم‌ موت‌ فرضی‌ و آثار آن‌، آثار غیبت‌ در امور غیرمالی‌ و رابطه زوجیّت‌.
2,000 تومان

بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی شرکت با مسئولیت محدود

« شرکت‌های جدید منبع اصلی ارزش برای جامعه هستند . آشکارا ، همان‌طور که شرکت‌ها کار ایجاد می‌کنند و درآمد به دست می‌آورند ، به دولت‌ها مالیات نیز می‌پردازند .
7,500 تومان

بررسی‌ تطبیقی‌ نظریة‌ تغییراوضاع‌ و احوال‌ در قراردادها

فصول‌ کتاب‌ عبارتند از: 1. مفهوم‌، ماهیت‌ و مبنای‌ حقوقی‌ نظریه‌ تغییر اوضاع‌ و احوال‌، 2. اجرا و آثار حقوقی‌، 3. نتیجه‌گیری‌ نهایی‌.
800 تومان